< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Mapy, slovníky, rejstříky

Mapy.cz
Google Maps
OpenStreetMap
Nejčastěji používané mapy.
Zeměpisný slovník (GOV) Obsahuje místní údaje zejména s ohledem na skutečnosti, které jsou relevantní pro práci genealogisty:

  • Zeměpisná poloha místa (poloha nebo poloha na mapě)
  • Některé vlastnosti místa (PSČ, město, směrovací číslo, atd.)
  • Cizojazyčná nebo bývalá jména
  • Minulá příslušnost (administrativní, právní, kostel, atd.)
Zeměpisná šířka a délka Geografický nástroj k získání zeměpiné šířky a délky zadaného místa. Ukáže i souřadnice GPS.
Genealogie
  • Písmo (kurent, české novogotické, číslice)
  • Zkratky (míry, váhy, atd.)
  • Slovníky (německo-, latinsko-české, názvy měsíců, příčiny úmrtí, křestní jména, výkladové)
  • Časová osa
Německé slovníky Nejrůznější slovníky německého jazyka
Česko-latinský seznam řemesel Přehled plzeňských řemesel si nemůže činit nároky na úplnost, protože se opírá o jen dochované písemnosti z plzeňských archivů a publikací.
Latinsko-český slovník řemesel Slovníky středověké latiny u nás nejsou zatím v potřebném detailním rozsahu k dispozici. Proto jsme se rozhodli na pomoc badatelům připojit k tomto sborníku alespoň slovník řemesel ve středověké latině.
Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ). Vokabulář webový je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určen pouze k nekomerčním účelům. O technické stránce Vokabuláře webového informujeme zde.
Kotačkovy slovníky
  • latinská a německá povolání,
  • latinské a německé příčiny úmrtí
Územně identifikační registr ČR Registr obcí a částí obcí. (Zdá se, že přestal existovat.)
Geoportál ČÚZK
Geoprohlížeč na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního
Obce Slovenska Registr obcí Slovenska. Základní údaje o obci včetně erbu, dále historie, příroda, současnost atd.
Seznam měst, obcí a vojenských obvodů na Slovensku Toto je kompletní seznam slovenských měst, obcí a vojenských obvodů. Obsahuje název obce, okresu, kraje, název obce i německy a maďarsky.
Místopisný rejstřík českého Slezska a severní Moravy. (Zemský archiv v Opavě)
Kódy států a závislých oblastí Standard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast.
Encyklopedie křestních jmen Po kom se jmenujeme. Databáze křestních jmen z knihy Václava Rameše.
Následující Badatelské odkazy
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Software webtrees

GEDCOM

Webtrees Manual - originál příručky (anglicky)

Underwood Family Tree - rodinný strom autorů příručky Webtrees Manual

Naše rodina

Štítky

Obsah stránky
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x