< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Akademické tituly

Akademické tituly

Udělují je české vysoké školy na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. – Mgr., PaedDr. – PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr., ICDr.).

zkratka titulu před jménem latinský význam český význam status
Bc. baccalaureus bakalář uděluje se
BcA. baccalaureus artis bakalář umění uděluje se
ICDr. juris canonici doctor doktor kanonického práva neuděluje se
Ing. ingénieur inženýr uděluje se
Ing. arch. ingerum architectus inženýr architekt uděluje se
JUDr. juris utriusque doctor doktor (obojího) práv(a) uděluje se
MDDr. medicinae dentium doctor doktor zubní medicíny uděluje se
MgA. magister artis magistr umění uděluje se
Mgr. magister magistr uděluje se
MSDr. medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny neuděluje se
MUDr. medicinae universae doctor doktor všeobecné medicíny uděluje se
MVDr. medicinae veterinarinae doctor doktor veterinární medicíny uděluje se
PaedDr. paedagogiae doctor doktor pedagogiky neuděluje se
PharmDr. pharmaciae doctor doktor farmacie uděluje se
PhDr. philosophiae doctor doktor filozofie uděluje se
PhMr. pharmaciae magister magistr farmacie neuděluje se
RCDr. rerum commercialum doctor doktor obchodních věd neuděluje se
RNDr. rerum naturalium doctor doktor přírodních věd uděluje se
RSDr. rerum socialium doctor doktor sociálně-politických věd neuděluje se
RTDr. rerum technicarum doctor doktor technických věd neuděluje se
ThDr. theologiae doctor doktor teologie uděluje se
ThLic. theologiae licentiatus licenciát teologie, bohosloví uděluje se

Akademický titul se píše vždy před jménem.

Akademicko-vědecké tituly

Akademicko-vědecké tituly získávají absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci.

zkratka titulu za jménem latinský význam český význam
akad. akademik řádný člen Československé akademie věd (zrušen po roce 1989)
CSc. candidatus scientiarum kandidát věd (udílení této vědecké hodnosti bylo zrušeno)
Dr. doctor doktor (titul byl udělován v přechodném období po roce 1990 před zavedením titulu Ph.D., kterým byl zcela nahrazen; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.)
DrSc. doctor scientiarum doktor věd (udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno, v SR pokračuje)
DSc. doctor scientiarum doktor věd (titul neznámý českému právnímu řádu, zavedla jej od 18. 12. 2002 Akademie věd jako náhradu za DrSc.[1])
Ph.D. philosophiae doctor doktor – pro všechny oblasti mimo teologie
Th.D. theologiae doctor doktor teologie

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.


[Pramen: Wikipedie] Anglosaské akademické tituly (výběr)

Jak psát titul MBA?

Předchozí Genealogická terminologie
Následující Bratranec z druhého kolena
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Software webtrees

GEDCOM

Webtrees Manual - originál příručky (anglicky)

Underwood Family Tree - rodinný strom autorů příručky Webtrees Manual

Naše rodina

Štítky

Obsah stránky
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x